باز طراحی سایت

طراحی مجدد وب سایتی
که به وضوح ارتباط برقرار می کند،برجسته
می شود و بازدید بیشتری دارد.

وب سایتی که می توانید به آن افتخار کنید.

برای کسب و کارها بیش از هر زمان دیگری رقابتی است. وب سایت فعلی شما ممکن است خوب باشد، اما برای دستیابی به اهداف تجاری خود به بهتر از اوکی نیاز دارید. چه یک فروشگاه تجارت الکترونیک داشته باشید یا یک وب سایت B2B، اهداف طراحی مجدد ما معیارهای کلیدی عملکرد را هدف قرار داده و با سفر مشتری شما ارتباط برقرار می کند.

طراحی مجدد وب سایت برای شرکت هایی که وب سایت موجود آنها عبارتند از:

– درگیر نکردن شخصیت های خریدارشان
– عدم جذب استعدادهای برتر
– به طور کامل ارزش محصولات یا خدمات خود را اعلام نمی کنند
– به عنوان محرک تولید سرنخ عمل نمی کند
– عملکرد خوبی در دستگاه های تلفن همراه ندارد
– عدم رعایت شاخص های کلیدی عملکرد مانند تبدیل ها
– پر از طراحی UX ضعیف برای تجربه مشتری غیربهینه
– عدم ارتباط با مخاطبان هدف
– برای موتورهای جستجو بهینه نشده است