طراحی و توسعه انواع سایت فروشگاهی

سایت فروشگاهی متمرکز بر فروش محصول

طراحی سایت فروشگاهی مبتنی بر وردپرس برای افزایش فروش محصول و افزایش درآمد.

همکاری ما با شما با درک مشتری شما، انگیزه های آنها، موانع خرید و نحوه تعامل آنها با وب سایت فروشگاهی شما شروع می شود.

با تحقیق در مورد تمامی جنبه های وب سایت و کاربران شما، نقاط کلیدی را شناسایی می کنیم که می توانیم بازدیدکنندگان را به مشتری محصولات شما در فروشگاه اینترنتی ایجاد شده تبدیل کنیم.

ردیابی رفتار کاربر

با کمک ابزارها برای تجزیه و تحلیل تجربه کاربری فعلی مشتری شما، وب سایت های فروشگاهی را طراحی و توسعه می دهیم که فروش شما را به حداکثر می رساند.

تجزیه و تحلیل و داده ها

ما داده‌ها و رفتار کاربر را مطالعه می‌کنیم تا وب‌سایت‌های سفارشی فروشگاهی ایجاد کنیم که نیازهای مشتریان ما را برآورده کند و به آنها در دستیابی به اهداف تجاری خود کمک کند.

سایت فروشگاهی
سایت فروشگاهی

طراحی سایتی جذاب که نیازهای مشتریان شما را در کانون توجه قرار دهد.

سایت هایفروشگاهی باید فراتر از جذابیت بصری یک پالت رنگارنگ باشند. رویکرد طراحی کاربر محور ما تضمین می کند که تمام جزئیات طراحی تم سایت شما هم برای کاربر نهایی و هم برای شما بهینه شده باشد .

طراحی تعامل

ما بر روی تعاملات خرد در سراسر سایت فروشگاهی تمرکز می کنیم تا تجربه مشتری را بهبود ببخشیم. ملاحظات UI و UX در تمام جنبه های طراحی فروشگاهی ما گنجانده شده است.

طراحی یکپارچه

طراحان سایت فروشگاهی ما برای اطمینان از سازگاری طراحی، راهنماهای نمونه اولیه سبک بصری ایجاد می کنند. از یک صفحه اصلی فورشگاهی تا صفحات محصول ، راهنمای نمونه  ما هویت برند را حفظ کرده و یک زبان بصری یکپارچه ایجاد می‌کند.

جدیدترین وب سایت های وردپرس ما 🔥

در اینجا مجموعه کوچکی از پروژه های طراحی وردپرس ما آورده شده است. میخوای بیشتر ببینی؟
مشاهده سایر نمونه کارها